20130323

bilmediğim bir yokuştan aşağı doğru bok böcekleri gibi hızla yuvarlanıyorum.